Sodelovanja z drugimi ustanovami in združenji

Sodelovanje je ključnega pomena

V skladu z osnovnim prepričanjem sistemske družinske psihoterapije, da je potrebno na vsako težavo pogledati iz večih zornih kotov, Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo sodeluje s številnimi drugimi ustanovami in združenji.

 

 • Izobraževalne inštitucije Evropskega združenja za družinsko terapijo (EFTA)

  Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo je član izobraževalnih inštitucij Evropskega združenja za družinsko terapijo – Training Institute Chamber, European Family Therapy Association (EFTA).

 • Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

  Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo sodeluje s Katedro za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v procesu izobraževanja iz sistemske družinske psihoterapije.

 • Londonski Inštitut za družinsko terapijo in Klinika za psihoterapijo Tavistock v Londonu

  Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo sodeluje z londonskim Inštitutom za družinsko terapijo in Kliniko za psihoterapijo Tavistock v Londonu. Sodelovanje s temi inštitucijami je med drugim pomembno pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnega procesa sistemskih družinskih terapevtov, učiteljev in supervizorjev.

 • Klinika za psihiatrijo in psihoterapijo Dirona

  Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo sodeluje s Kliniko za psihiatrijo in psihoterapijo Dirona d.o.o. , ki je vključena v javno zdravstveno mrežo, kar omogoča, da se v določenih primerih duševnih bolezni družinska psihoterapija lahko izvaja v kombinaciji s psihiatričnim zdravljenjem.

 • Beli obroč Slovenije - društvo za pomoč žrtvam nasilja

  Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo sodeluje z Belim Obročem Slovenije, društvom za pomoč žrtvam nasilja, s svetovanjem in nudenjem terapevtskih obravnav posameznikom in/ali družinam v stiski.

Sodelovanja z drugimi ustanovami

 • Izobraževalne inštitucije Evropskega združenja za družinsko terapijo (EFTA)

  Smo člani izobraževalnih inštitucij Evropskega združenja za družinsko terapijo – Training Institute Chamber, European Family Therapy Association (EFTA).

  Več o združenju
 • Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

  Sodelujemo s Katedro za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v procesu izobraževanja iz sistemske družinske psihoterapije.

 • Londonski Inštitut za družinsko terapijo in Klinika za psihoterapijo Tavistock v Londonu

  Sodelujemo z londonskim Inštitutom za družinsko terapijo in Kliniko za psihoterapijo Tavistock v Londonu, kar pripomore pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnega procesa sistemskih družinskih terapevtov, svetovalcev in supervizorjev.

 • Klinika za psihiatrijo in psihoterapijo Dirona

  Sodelujemo s Kliniko za psihiatrijo in psihoterapijo Dirona d.o.o. , ki je vključena v javno zdravstveno mrežo, kar omogoča, da se v določenih primerih duševnih bolezni družinska psihoterapija lahko izvaja v kombinaciji s psihiatričnim zdravljenjem.

  Več o Dironi
 • Beli obroč Slovenije – društvo za pomoč žrtvam nasilja

  Sodelujemo z Belim Obročem Slovenije, društvom za pomoč žrtvam nasilja, s svetovanjem in nudenjem terapevtskih obravnav posameznikom in/ali družinam v stiski.

 • Sistemska družinska terapija – Lepota radovednosti namesto moči nadzorovanja

  Sistemski način razmišljanja ne spodbuja občutka kontrole nad ljudmi, pač pa spoštljivo radovednost; nagrada ni v pridobitvi moči, ampak v lepoti radovedne drže do sveta, katerega del smo, kot je povedal eden od temeljnih sistemskih mislecev.
  Prehitro sklepanje in pretirana gotovost, ki zapirata možnosti drugačnih videnj in razumevanj, sta nevarnosti, ki lahko peljeta v zlorabo pozicije moči in strokovnega statusa, ki ga zdravniku/terapevtu konsenzualno dodeljujeta pacient in družba. Refleksivna sposobnost strokovnjaka mu pomaga, da prevzame odgovornost za moč, ki jo ima zaradi svoje pozicije in znanja, in jo v terapevtskem odnosu uporabi za krepitev moči pacienta/klienta in družine.
  Naše zmožnosti, da identificiramo in razvijamo nove načine odnosov z upoštevanjem/preseganjem razlik, je možno spodbuditi in razvijati; rečeno je bilo, da bo morda ta zmožnost pomembno določala našo bodočnost.