O inštitutu

Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo

(Inštitut za SDP)

je zasebni zavod, ustanovljen leta 2008, z namenom promoviranja sistemske psihoterapije za družine, pare in posameznike, izobraževanja terapevtov iz omenjenega področja ter zagotavljanja sistemskega svetovanja parom, družinam in drugim sistemom.

Prednostne naloge

Inštituta za DSP

Razvoj in vključevanje sistemske družinske psihoterapije pri zdravljenju duševnih bolezni ter preprečevanje oz. zmanjševanje posledic duševnih bolezni pri posamezniku in njegovi družini v skladu s veljavnimi smernicami za obravnavo duševnih bolezni.

Razvoj izobraževalnih programov iz sistemske družinske psihoterapije za strokovnjake, ki delajo ali se pri svojem delu srečujejo s posamezniki in družinami, katerih član se zdravi zaradi duševne bolezni.

Razvoj programov zdravljenja in preprečevanja nasilja, psihične, fizične in spolne zlorabe v družinah.

Seznanjanje strokovnjakov s področja medicine, psihologije, socialnega in pedagoškega dela s pomenom družinskega konteksta za potek in uspešnost zdravljenja kroničnih duševnih in telesnih bolezni, nudenja psihološke in socialne pomoči posameznikom in družinam v stiski ter vzgojno izobraževalnih programov otrok in mladostnikov.

Ustanoviteljice inštituta so specialistke psihiatrije, pedopsihiatrije in klinične psihologije s končanim podiplomskim štiriletnim izobraževanjem iz sistemske družinske psihoterapije na Inštitutu za družinsko terapijo v Londonu, ki ga priznava Evropsko združenja za družinsko terapijo – Training Institute Chamber, European Family Therapy Association (EFTA).

 

Sodelovanja z drugimi ustanovami in združenji