Category

partners

Beli obroč Slovenije – društvo za pomoč žrtvam nasilja

Sodelujemo z Belim Obročem Slovenije, društvom za pomoč žrtvam nasilja, s svetovanjem in nudenjem terapevtskih obravnav posameznikom in/ali družinam v stiski.

Klinika za psihiatrijo in psihoterapijo Dirona

Sodelujemo s Kliniko za psihiatrijo in psihoterapijo Dirona d.o.o. , ki je vključena v javno zdravstveno mrežo, kar omogoča, da se v določenih primerih duševnih bolezni družinska psihoterapija lahko izvaja v kombinaciji s psihiatričnim zdravljenjem.

Londonski Inštitut za družinsko terapijo in Klinika za psihoterapijo Tavistock v Londonu

Sodelujemo z londonskim Inštitutom za družinsko terapijo in Kliniko za psihoterapijo Tavistock v Londonu, kar pripomore pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnega procesa sistemskih družinskih terapevtov, svetovalcev in supervizorjev.

Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Sodelujemo s Katedro za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v procesu izobraževanja iz sistemske družinske psihoterapije.

Izobraževalne inštitucije Evropskega združenja za družinsko terapijo (EFTA)

Smo člani izobraževalnih inštitucij Evropskega združenja za družinsko terapijo – Training Institute Chamber, European Family Therapy Association (EFTA).