Pedagoški tim

Izobraževanje pod vodstvom strokovnega
in izkušenega tima

Izobraževanja in usposabljanja potekajo pod strokovnim vodstvom izkušenih sistemskih družinskih terapevtk in psihiatrinj z bogatimi praktičnimi in predavateljskimi izkušnjami. 

 

izr. prof. dr. Maja Rus Makovec,
dr. med., spec. psihiatrije

Več let je bila vodja enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Od leta 2019 je predstojnica Centra za izvenbolnišnično psihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Je sistemska družinska terapevtka, predavateljica in supervizorka.  Je vodja izobraževanja iz sistemske družinske psihoterapije. Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani predava predmet Psihiatrija. Je sodna izvedenka in nacionalna koordinatorka za specializacijo iz psihiatrije.

Delala je v Psihiatrični bolnici Idrija, Dispanzerju za mentalno zdravje ZD Kranj ter Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kjer je nazadnje bila predstojnica. Sedaj je zaposlena v zasebni psihiatrični ambulanti. Je skupinski analitik in sistemska družinska terapevtka.  Naziva psihoterapevtka in supervizorka je pridobila pri Združenju psihoterapevtov Slovenije.

mag. Dubravka Trampuž,
dr. med., spec. psihiatrije

mag. Dubravka Trampuž,
dr. med., spec. psihiatrije

Delala je v Psihiatrični bolnici Idrija, Dispanzerju za mentalno zdravje ZD Kranj ter Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kjer je nazadnje bila predstojnica. Sedaj je zaposlena v zasebni psihiatrični ambulanti. Je skupinski analitik in sistemska družinska terapevtka.  Naziva psihoterapevtka in supervizorka je pridobila pri Združenju psihoterapevtov Slovenije.

prim. Mojca Brecelj-Kobe,
dr. med., spec. pedopsihiatrije

Kot otroška psihiatrinja je dolga leta vodila Službo za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki Ljubljana.  Sedaj je upokojena, a še vedno aktivna na Inštitutu za družinsko in sistemsko psihoterapijo. Je sistemska družinska terapevtka, predavateljica in supervizorka ter sodna izvedenka.

Veliko večino poklicnega življenja je delala na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Sedaj je sicer upokojena a še vedno  pogodbeno zaposlena na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana za izvajanje družinske sistemske psihoterapije. Je sistemska družinska terapevtka, predavateljica in supervizorka.

Jana Borštnar,
dr. med. spec. psihiatrije

Jana Borštnar,
dr. med. spec. psihiatrije

Veliko večino poklicnega življenja je delala na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Sedaj je sicer upokojena a še vedno  pogodbeno zaposlena na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana za izvajanje družinske sistemske psihoterapije. Je sistemska družinska terapevtka, predavateljica in supervizorka.

Mojca Močnik Bučar,
dr. med. spec psihiatrije

Dolgoletna predavateljica, supervizorka ter ena izmed prvotnega tima organizatork podiplomskega študija Sistemske družinske psihoterapije, se je od nas poslovila, njene ideje, nasveti in znanje pa živijo naprej vtkani v matriks študija kot njegov nepogrešljiv del. Mojca je bila sistemska družinska terapevtka, naziva psihoterapevtka in supervizorka je pridobila pri Združenju psihoterapevtov Slovenije.