Predstavitev dejavnosti inštituta

Sistemska psihoterapija in svetovanje

sta namenjena posameznikom, parom, družinam in drugim sistemom, ki imajo težave:

v medosebnih odnosih;

v komunikaciji znotraj sistema in/ali komunikaciji z drugimi sistemi;

pri vzgoji otrok in mladostnikov;

na čustvenem in/ali vedenjskem področju;

s spopadanjem z depresijo, tesnobo, paniko pri enem ali več družinskimi člani;

s prilagajanjem na življenje z družinskim članom, ki ima duševno bolezen, kronično telesno bolezen ali invalidnost;

zaradi nasilja, fizične, psihične ali spolne zlorabe;

zaradi spremembe odnosov v družini, ki je posledica izgube, ločitve ali na novo sestavljene družine.

Terapevtsko in svetovalno delo s posameznikom praviloma izvaja en sistemski psihoterapevt, medtem ko se pri terapevtskem delu s parom, družino in drugimi sistemi terapevtu lahko priključi še en terapevt – opazovalec – ali tim dveh ali več sistemskih terapevtov. Naloga terapevta opazovalca oz. terapevtskega tima je opazovanje dogajanja v terapiji ter občasno vključevanje v terapevtski proces v obliki svetovanja terapevtu ali vnašanju svojih pogledov na obravnavani problem. Terapevtski tim svoja opažanja in razmišljanja družini posreduje v (rednih) intervalih indirektno preko terapevta ali izrazi direktno pred družino.

Terapevtsko delo s posamezniki, pari ali družinami je lahko individualno ali v skupini posameznikov, parov ali družin. Skupino parov ali družin praviloma vodita dva sistemska psihoterapevta.

 

Ostale dejavnosti

Izdelava strokovnih mnenj

Inštitut za SDP izdeluje strokovna mnenja po naročilu centrov za socialno delo ali sodišča.

Strokovna mnenja za sodišča in centre za socialno delo izdelujejo izkušeni sistemski družinski psihoterapevti, ki so hkrati tudi zapriseženi sodni izvedenci. Inštitut si prizadeva, da pri izdelavi strokovnih mnenj sodelujeta vsaj dva sistemska terapevta.

Supervizije

Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo nudi supervizije in konzultacije strokovnjakom in strokovnim timom, ki delajo z družinami, sistemskim in družinskim psihoterapevtom, ter kandidatom, ki so v procesu izobraževanja iz sistemske družinske psihoterapije.

Za dodatne informacije smo na voljo po elektronski pošti.

Izobraževanje

Inštitut za SDP sodeluje s Katedro za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pri izvajanju podiplomskega izobraževanja iz družinske dinamike in usposabljanju kandidatov z ustrezno izobrazbo za sistemsko psihoterapevtsko in svetovalno delo.

Inštitut organizira izobraževanja za učitelje in supervizorje sistemske psihoterapije. Vstopni kriterij je uspešno zaključen 4 letni študij sistemske psihoterapije.